Aardbeving Oosterwijtwerd van 2.0 Richter


09 augustus 2014 17:54

Oosterwijtwerd

Beving met voorschok.

Om 17:54 doet zich een kleine schok voor in Oosterwijtwerd vlak bij Appingedam. Binnen een minuut wordt deze voorschok gevolgd door een duidelijke klap waarvan de effecten 24 kilometer verderop in zuid Groningen gemeten kunnen worden.bron: KNMI

Hartslag Groninger Grid
Meting Appingedam
Meting Zeerijp
Meting Slochteren
Meting Huizinge
Meting Beijum
Meting Eelderwolde
Waarneming:

Grafiek Appingedam:
Om 17:54 wordt een kleine schok waargenomen, binnen een minuut gevolgd door een duidelijke beving.  Onze dichtbijzijnste sensor laat zien dat een zwaar fundamentdeel door de aardschok maximaal 26 duizendste graad in langsrichting van de muur en 40 duizendste in de lengterichting beweegt. In de dwarsrichting zien we een stand verandering van minder dan een 10 duizendste graad.

Hoewel duidelijk een rotatie met lichte standverandering is waar te nemen is vrijwel geen relevante translatie opgetreden waardoor de versnellingmeters geen uitslag laten zien.

Deze waarneming laat het verband tussen een eenmalige gebeurtenis (de beving) en de vervorming van een pand (hoe licht dan ook) zien.

Grafiek Zeerijp:

Ook in zeerijp is een minimale standverandering dwars op de muur waar te nemen gelijktijdig met het passeren van de aardbevingsgolf.

Overige grafieken:
Duidelijk is te zien dat hoe verder men van het epicentrum komt, hoe zwakker de uitslagen worden. Tot vierentwintig kilometer verderop (Eelderwolde) zijn de effecten van de beving meetbaar. De versnellingmeters slaan nergens uit, echter er gaat een lichte trilling door de huizen in zuid- Groningen. (uitslag: 0,4 duizendste graad, 100 x zo zwak als nabij het epicentrum.)

Een middelzware geïnduceerde beving van 2.0 op de schaal van Richter wordt 24 kilometer verderop in de fundamenten van de huizen nog gemeten. De effecten van deze beving zijn dus waarneembaar over een gebied van meer dan 1.800 km2