Aardbeving Slochteren van 2.1 Richter


02 juli 2014 19:23

Slochteren.

Vroeg in de avond wordt in Slochteren een luide knal gehoord gelijktijdig met een trillende aarde. Gelijk laten alle sensoren in de provincie een duidelijke piek zien. Ook 18 kilometer verder op in de stad Groningen wordt de beving duidelijk gemeten.bron: KNMI

Hartslag Groninger Grid
Meting Slochteren
Meting Appingedam
Meting Zeerijp
Meting Huizinge
Meting Beijum
Meting Eelderwolde
Waarneming:

Grafiek Slochteren:
Om 19:34 verkantelt de grond door de aardschok maximaal 25 duizendste graad in langsrichting van de muur en 50 duizendste in de lengterichting. In de dwarsrichting zien we een stand verandering van minder dan een 10 duizendste graad.

Ook de versnellingsmeter laat een uitslag in drie assen zien: In langsrichting 0,063 m/s2, in dwarsrichting 0,135 m/s2 en in de hoogte 0,11 m/s2.

Deze uitslagen zijn duidelijk waarneembaar voor een persoon ter plekke.

Overige grafieken:
Duidelijk is te zien dat hoe verder men van het epicentrum komt, hoe zwkker de uitslagen worden. Tot achtien kilometer verderop (Eelderwolde) zijn de effecten van de beving meetbaar. De versnellingmeters slaan hier niet meer uit, echter er gaat een lichte trilling door de huizen in zuid- Groningen. (uitslag: 1 duizendste graad, 25 x zo zwak als bij het epicentrum.)

Een middelzware geïnduceerde beving van 2.1 op de schaal van Richter heeft een effect op een gebied van maar liefst 1.018 km2