Aardschok zonder schade


Hieronder ziet u een sterk vereenvoudigde animatie van de oppervlaktebeweging als gevolg van een aardschok. Aan de hand van deze animatie verklaren we de bijbehorende grafieken.Animatie aardschok door verzakking

de Stand

Midden in de eerste grafiek ziet u een duidelijke "V". In de tweede grafiek ziet u een veel kleinere 'V".  Dat is het moment waarop de aardschok het pand passeerde. Duidelijk is te zien dat dit slechts een tijdelijke verandering is. Beide grafieken pakken na de onderbreking hun oorspronkelijke trend weer op.Stand van het pand tijdens het passeren van een schokgolf


Conclusie: Het muurdeel waarop de sensor is gemonteerd is na de schokgolf in dezelfde stand teruggekomen. In langsrichting was de beweging veel sterker als in de dwarsrichting. in langsrichting heeft gedurende 5 seconden de muur gemiddeld 0,8 duizenste graad scheef gestaan.


de Trillingen

In deze grafiek zien we de maximale boog welke tijdens de passage van de schokgolf is waargenomen.De maximale boog tijdens de beving.

De beide rode pieken vertegenwoordigen de maximale uitslagen, dwz. de grootste doorlopen boog tijdens de passage van de aardbeving.De grootste gemeten boog tijdens de passage.


Conclusie: Tijdens de beving doorliep de muur in langsrichting een boog van maximaal 2 honderdste graad en in dwarsrichting 2,5 honderdste graad.


de Versnellingen

Hieronder ziet u de versnellingen in respectivelijk langs-, dwars- en hoogterichting van de muur.  Dit zijn de waargenomen piek versnellingen binnen een periode van 5 seconden.Piekversnellingen tijdens aardschok.


Conclusie: Tijdens de beving is een maximale versnelling in langsrichting van 0,24 meter per secondekwadraat gemeten. In langsrichting 0,085 meter per secondekwadraat en in de hoogte 0,34 meter per secondekwadraat.


Eindconclusie:

Dit was een relatief zware schok, welke de muur verkantelde en tevens in alle richtingen bewoog. Op basis van deze gegevens kan er geen relatie worden aangetoond tussen de beving en blijvende vervorming.